SONDA dla nauczycieli


Szanowni Państwo,

Przygotowujemy się do uruchomienia platformy współpracy Pomorskie Forum Nauczycieli, dzięki której byłaby możliwość nawiązywania stałej współpracy, wymiany doświadczeń, m.in. w postaci platformy internetowej, spotkań indywidualnych i grupowych, warsztatów, a także corocznej 2-dniowej konferencji Pomorskie Forum Nauczycieli. Już w chwili obecnej staramy się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, aby powyższe działania świadczone były nieodpłatnie.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.